Is Jakob veranderd?


Een voorzichtige voorzet voor een preek. Veelal wordt de strijd van Jakob bij de Jabbok aangemerkt als ‘de grote verandering’. Is dat zo? Of werd alleen (nog) zijn naam veranderd?

Laat je licht schijnen over het antwoord: Jakob veranderde pas aan het eind van zijn leven toen hij in Sukkot tot rust kwam.

 

Thema: is Jakob veranderd?

 

Schriftlezingen: Genesis 32:23-33

Genesis 33:12-16

Genesis 46: 1-4 

 

1.Wie was Jakob echt?

2.Verandering bij de Jabbok?

3.Veranderen gaat met vallen en opstaan

 

Inl. Als in een dienst of aan tafel een bekend Schriftgedeelte gelezen wordt, horen mensen meestal niet wat er staat, maar alleen dat wat zij verwachten te horen. Daardoor stijgen veel Christenen niet uit boven de zondagsschoolverhalen, de afloop is bekend.

1. Wie was Jakob? Nieuwe dingen, ook in het geloof kunnen heel verwarrend zijn, voordat ze tot zegen zijn. Maar geloven is een gevaarlijk avontuur.

Dus als u echt luistert dan kan het zijn dat het verhaal niet vertelt wat u denkt te horen. Kennen veel verhalen van Jakob. De verhalen horen tot de bekendste. Is dat omdat wij zoveel op hem lijken in z’n dubieuze gedrag?

Of is dat omdat we allemaal snakken naar die verandering? Van bedrieger tot strijder van God. En omdat we allemaal verzoening willen zoals Jakob met Esau. Verzoening met onze medemens en verzoening met God?

Jakob is een intrigerende persoon, maar we zijn in staat een heel groot gedeelte van zijn leven te reconstrueren en dienen het totaalplaatje in de gaten te houden. Te vaak wordt de ontmoeting bij de Jabbok, de plaats wordt later Pniël genoemd, dat betekent ‘gezicht van God of aangezicht van God’, als HET verhaal van Jakob genoemd, daarna is hij veranderd. Maar is dat wel zo?

Jakob is – denkt hij – heel onafhankelijk en op dit moment heeft God hem – denkt hij – meer nodig dan hij God.

 

2. De nachtelijke worsteling, in het donker, confronteert Jakob met zijn  donkere kant. Om heel te worden moet Jakob strijden met het menselijke en Goddelijke. Zonder overgave is er geen overwinning

Jakob moet 2x naam zijn naam noemen. 

Net als bij de eerste zegen bij Isaac moet Jacob de vraag beantwoorden wie hij is. De eerste keer zei hij: ‘ik ben Esau’. Nu stamelt hij: ‘ik ben Jakob’. In het gevecht, na twintig moeizame jaren, heeft hij z'n identiteit gevonden, masker is af, staat naakt voor God en is hij in het reine gekomen met zn verleden. Hij spreekt nu de waarheid! Hij kon geen Israël worden voor hij Jakob was geworden.

Jakob krijgt 2x een zegen. De eerste heeft hij gestolen, de tweede gekregen

hemzelf.

 

3. Maar nu komt het moeilijke. Jakobs naam is veranderd van Jakob, die zijn hielen licht, in Israël, strijder van God. We hebben ook het stukje gelezen van het afscheid tussen Ezau en Jakob. Ezau wil graag bij elkaar blijven. Jakob niet. Maar hij durft de confrontatie niet aan. En ze spreken af elkaar te ontmoeten in Seïr, maar Jakob vertrekt naar Sukkot.

Bij  het ‘afscheid’ is Jacob (opnieuw) ‘slim’, gebruikt kinderen en kudde als excuus, maar was bang voor de toekomst en niet oprecht.

(Weer en nog steeds) Leugentje om bestwil – maar waar brengt het hem? In Sukkoth. Bouwt huis, in plaats van vreemdeling die op reis is, want hij was nog niet op z’n bestemming. Hij krijgt er ook de nodige problemen. Dieptepunt is de verkrachting van z’n dochter Dina.

Komt in Sichem (=schouder) Gen. 33:18 – bouwt altaar :20

Jakob sterft pas in Genesis 50 en de hoofdstukken hierna blijven een onzekere Jakob vertonen.

Jakob sterft in Egypte na talloze omzwervingen, soort wereldreiziger, nergens rust, nergens vrede.

Als je al die plaatsnamen met hun betekenis en wat er gebeurt op je in laat werken, is het ongelofelijk hoe nauwgezet de bijbelse geschiedenis is.

Leven van Jakob is ons leven, de moeilijkheden, de pijn, falen, overwinningen, maar bovenal, de vasthoudende en aanhoudende genade van God dwars door alles heen.

De verandering komt bij Jakob pas na de derde nachtelijke ontmoeting met God, op het laatst van zijn leven.

Drie is het getal van de beslissing, denk alleen maar aan de opstandingsdag. De eerste twee nachtelijke ontmoetingen van Jakob met God spreken zo tot onze verbeelding dat we de derde over het hoofd zien. Maar na die derde nachtelijke ontmoeting komt er een echte verandering in het leven van Jakob, laat, heel laat, geen voorbeeld voor ons. Maar het gebeurt. 

De eerste nachtelijke ontmoeting van Jakob met God is die met de ladder, waar engelen op en af klimmen, de tweede, dus waar we over nagedacht hebben, bij de Jabbok. De derde nachtelijke ontmoeting met God komt als Jakob aan alle kanten in zijn leven is vastgelopen in Gen. 46 1-4. Dan roept God hem, met zijn oude naam ‘Jakob’, heel bijzonder en belangrijk. En hij roept hem tweemaal: ‘Jakob, Jakob’, net zoals God Abraham twee maal riep bij de berg Moria en Mozes tweemaal bij de brandende braamstruik. En pas nu gaat Jakob ook beseffen dat hij Israel is. God zegt: Ik ga je redden uit Egypte, Ikzelf ga met je mee. En dan zegt Jakob: ‘hier ben ik’, ik ben beschikbaar, klaar om te doen wat gedaan moet worden.

Nu is Jakob klaar om de geschiedenis in te gaan, zijn bestemming te vinden, een aartsvader te worden.

Is verandering mogelijk? Ja, en hopelijk kunnen we daar allemaal van getuigen, maar die verandering komt vooral tot stand door de Heilige Geest. De Heilige Geest is het grote verschil tussen de discipelen voor en na Pinksteren . 

 

Is Jakob veranderd?

Een voorzichtige voorzet voor een preek. Veelal wordt de strijd van Jakob bij de Jabbok aangemerkt als ‘de grote verandering’. Is dat zo? Of werd alleen (nog) zijn naam veranderd?

Laat je licht schijnen over het antwoord: Jakob veranderde pas aan het eind van zijn leven toen hij in Sukkot tot rust kwam.

 

Thema: is Jakob veranderd?

 

Schriftlezingen: Genesis 32:23-33

Genesis 33:12-16

Genesis 46: 1-4 

 

1.Wie was Jakob echt?

2.Verandering bij de Jabbok?

3.Veranderen gaat met vallen en opstaan

 

Inl. Als in een dienst of aan tafel een bekend Schriftgedeelte gelezen wordt, horen mensen meestal niet wat er staat, maar alleen dat wat zij verwachten te horen. Daardoor stijgen veel Christenen niet uit boven de zondagsschoolverhalen, de afloop is bekend.

1. Wie was Jakob? Nieuwe dingen, ook in het geloof kunnen heel verwarrend zijn, voordat ze tot zegen zijn. Maar geloven is een gevaarlijk avontuur.

Dus als u echt luistert dan kan het zijn dat het verhaal niet vertelt wat u denkt te horen. Kennen veel verhalen van Jakob. De verhalen horen tot de bekendste. Is dat omdat wij zoveel op hem lijken in z’n dubieuze gedrag?

Of is dat omdat we allemaal snakken naar die verandering? Van bedrieger tot strijder van God. En omdat we allemaal verzoening willen zoals Jakob met Esau. Verzoening met onze medemens en verzoening met God?

Jakob is een intrigerende persoon, maar we zijn in staat een heel groot gedeelte van zijn leven te reconstrueren en dienen het totaalplaatje in de gaten te houden. Te vaak wordt de ontmoeting bij de Jabbok, de plaats wordt later Pniël genoemd, dat betekent ‘gezicht van God of aangezicht van God’, als HET verhaal van Jakob genoemd, daarna is hij veranderd. Maar is dat wel zo?

Jakob is – denkt hij – heel onafhankelijk en op dit moment heeft God hem – denkt hij – meer nodig dan hij God.

 

2. De nachtelijke worsteling, in het donker, confronteert Jakob met zijn  donkere kant. Om heel te worden moet Jakob strijden met het menselijke en Goddelijke. Zonder overgave is er geen overwinning

Jakob moet 2x naam zijn naam noemen. 

Net als bij de eerste zegen bij Isaac moet Jacob de vraag beantwoorden wie hij is. De eerste keer zei hij: ‘ik ben Esau’. Nu stamelt hij: ‘ik ben Jakob’. In het gevecht, na twintig moeizame jaren, heeft hij z'n identiteit gevonden, masker is af, staat naakt voor God en is hij in het reine gekomen met zn verleden. Hij spreekt nu de waarheid! Hij kon geen Israël worden voor hij Jakob was geworden.

Jakob krijgt 2x een zegen. De eerste heeft hij gestolen, de tweede gekregen

hemzelf.

 

3. Maar nu komt het moeilijke. Jakobs naam is veranderd van Jakob, die zijn hielen licht, in Israël, strijder van God. We hebben ook het stukje gelezen van het afscheid tussen Ezau en Jakob. Ezau wil graag bij elkaar blijven. Jakob niet. Maar hij durft de confrontatie niet aan. En ze spreken af elkaar te ontmoeten in Seïr, maar Jakob vertrekt naar Sukkot.

Bij  het ‘afscheid’ is Jacob (opnieuw) ‘slim’, gebruikt kinderen en kudde als excuus, maar was bang voor de toekomst en niet oprecht.

(Weer en nog steeds) Leugentje om bestwil – maar waar brengt het hem? In Sukkoth. Bouwt huis, in plaats van vreemdeling die op reis is, want hij was nog niet op z’n bestemming. Hij krijgt er ook de nodige problemen. Dieptepunt is de verkrachting van z’n dochter Dina.

Komt in Sichem (=schouder) Gen. 33:18 – bouwt altaar :20

Jakob sterft pas in Genesis 50 en de hoofdstukken hierna blijven een onzekere Jakob vertonen.

Jakob sterft in Egypte na talloze omzwervingen, soort wereldreiziger, nergens rust, nergens vrede.

Als je al die plaatsnamen met hun betekenis en wat er gebeurt op je in laat werken, is het ongelofelijk hoe nauwgezet de bijbelse geschiedenis is.

Leven van Jakob is ons leven, de moeilijkheden, de pijn, falen, overwinningen, maar bovenal, de vasthoudende en aanhoudende genade van God dwars door alles heen.

De verandering komt bij Jakob pas na de derde nachtelijke ontmoeting met God, op het laatst van zijn leven.

Drie is het getal van de beslissing, denk alleen maar aan de opstandingsdag. De eerste twee nachtelijke ontmoetingen van Jakob met God spreken zo tot onze verbeelding dat we de derde over het hoofd zien. Maar na die derde nachtelijke ontmoeting komt er een echte verandering in het leven van Jakob, laat, heel laat, geen voorbeeld voor ons. Maar het gebeurt. 

De eerste nachtelijke ontmoeting van Jakob met God is die met de ladder, waar engelen op en af klimmen, de tweede, dus waar we over nagedacht hebben, bij de Jabbok. De derde nachtelijke ontmoeting met God komt als Jakob aan alle kanten in zijn leven is vastgelopen in Gen. 46 1-4. Dan roept God hem, met zijn oude naam ‘Jakob’, heel bijzonder en belangrijk. En hij roept hem tweemaal: ‘Jakob, Jakob’, net zoals God Abraham twee maal riep bij de berg Moria en Mozes tweemaal bij de brandende braamstruik. En pas nu gaat Jakob ook beseffen dat hij Israel is. God zegt: Ik ga je redden uit Egypte, Ikzelf ga met je mee. En dan zegt Jakob: ‘hier ben ik’, ik ben beschikbaar, klaar om te doen wat gedaan moet worden.

Nu is Jakob klaar om de geschiedenis in te gaan, zijn bestemming te vinden, een aartsvader te worden.

Is verandering mogelijk? Ja, en hopelijk kunnen we daar allemaal van getuigen, maar die verandering komt vooral tot stand door de Heilige Geest. De Heilige Geest is het grote verschil tussen de discipelen voor en na Pinksteren .