Laagdrempelige of hoogdrempelige Jezus?


Een laagdrempelige of hoogdrempelige Jezus?

Rond Kerst worden alle mogelijke moeiten gedaan om mensen naar de kerk te krijgen.

De PKN heeft er zelfs een dure STERreclame voor ingehuurd.

Dan lijkt Jezus ineens heel laagdrempelig. 51 zondagen van het jaar leggen we de lat hoog, maar rond Kerst niet.

Jezus was laagdrempelig, iedereen was welkom. Vooral het uitschot.

Maar ….. je mag tot Jezus komen zoal je bent, maar blijft niet wie je bent.

Toch twee ‘soorten’ Christenen?

1.De gelovigen – laagdrempelig

2.Discipelen – hoogdrempelig

Ook wel ‘vleselijke’ (of vreselijke) Christenen en ‘geestelijke’ Christenen genoemd.

In Mat. 28:19 staat geen opdracht om ‘gelovigen’ te werven, maar ‘discipelen’ te maken.

De laatste groep zal als ‘koningen heersen’

Van zuigeling in het geloof tot volwassene in het geloof. Of is dat weer wat anders?

Hebr. 5:11 Hierover valt nog veel te zeggen, maar het is moeilijk aan u uit te leggen, omdat u traag van begrip bent geworden. 12 Werkelijk, u had toch inmiddels allemaal leraar moeten zijn! In plaats daarvan hebt u er zelf een nodig om u opnieuw de grondslagen van het woord van God bij te brengen; het is met u zover gekomen dat u weer aangewezen bent op melk in plaats van op vast voedsel. 13 Wie melk drinkt is nog een klein kind en heeft geen weet van de draagwijdte van de verkondigde gerechtigheid. 14 Vast voedsel is voor volwassenen; hun zintuigen zijn door ervaring geoefend en zij zijn in staat onderscheid te maken tussen goed en kwaad.

Literatuur: Frans Horsthuis ‘Zie, uw Koning komt!’

Denk mee om dit eens uit te werken

 

Laagdrempelige of hoogdrempelige Jezus?

Een laagdrempelige of hoogdrempelige Jezus?

Rond Kerst worden alle mogelijke moeiten gedaan om mensen naar de kerk te krijgen.

De PKN heeft er zelfs een dure STERreclame voor ingehuurd.

Dan lijkt Jezus ineens heel laagdrempelig. 51 zondagen van het jaar leggen we de lat hoog, maar rond Kerst niet.

Jezus was laagdrempelig, iedereen was welkom. Vooral het uitschot.

Maar ….. je mag tot Jezus komen zoal je bent, maar blijft niet wie je bent.

Toch twee ‘soorten’ Christenen?

1.De gelovigen – laagdrempelig

2.Discipelen – hoogdrempelig

Ook wel ‘vleselijke’ (of vreselijke) Christenen en ‘geestelijke’ Christenen genoemd.

In Mat. 28:19 staat geen opdracht om ‘gelovigen’ te werven, maar ‘discipelen’ te maken.

De laatste groep zal als ‘koningen heersen’

Van zuigeling in het geloof tot volwassene in het geloof. Of is dat weer wat anders?

Hebr. 5:11 Hierover valt nog veel te zeggen, maar het is moeilijk aan u uit te leggen, omdat u traag van begrip bent geworden. 12 Werkelijk, u had toch inmiddels allemaal leraar moeten zijn! In plaats daarvan hebt u er zelf een nodig om u opnieuw de grondslagen van het woord van God bij te brengen; het is met u zover gekomen dat u weer aangewezen bent op melk in plaats van op vast voedsel. 13 Wie melk drinkt is nog een klein kind en heeft geen weet van de draagwijdte van de verkondigde gerechtigheid. 14 Vast voedsel is voor volwassenen; hun zintuigen zijn door ervaring geoefend en zij zijn in staat onderscheid te maken tussen goed en kwaad.

Literatuur: Frans Horsthuis ‘Zie, uw Koning komt!’

Denk mee om dit eens uit te werken